header banner
Default

De voorzitter van de Securities and Exchange Commission blijft onduidelijk over de status van Ethereum als een beveiliging


Bitcoin koers zet daling voort, groot XRP nieuws

Foto: AevanStock/Shutterstock

De vraag of cryptocurrencies zoals ethereum (ETH) gezien moeten worden als securities, ofwel effecten, volgens de Amerikaanse wet houdt de crypto markt al lange tijd in zijn greep. Een duidelijk antwoord blijft echt nog altijd uit. De Amerikaanse financiële toezichthouder de Securities and Exchange Commission (SEC) blijft tot op heden vaag over deze kwestie. Ook gisteren weer, toen SEC-voorzitter Gary Gensler hierover een vraag van een Amerikaans congreslid weigerde te beantwoorden.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Congreslid Patrick McHenry, voorzitter van het House Financial Services Committee, vroeg Gensler gisteren deze vraag. Volgens McHenry treedt de SEC te hard en vrij willekeurig op tegen alles wat met de crypto industrie te maken heeft. McHenry riep Gesler op om eindelijk eens met duidelijkheid te komen, zodat crypto bedrijven in het land weten waar zij aan toe zijn.

.@GaryGensler’s tenure has been defined by recklessness. His agenda runs roughshod over process, precedent, & the #SEC’s statutory authority. I look forward to speaking with him today.

📺 Tune in at 10:00am 👇https://t.co/qNdJ4wDkw5

— Patrick McHenry (@PatrickMcHenry) April 18, 2023

Eerder al noemde Gensler bitcoin (BTC) een commodity en geen security, maar over andere cryptocurrencies heeft Gensler weinig prijsgegeven. Congreslid McHenry vroeg hem daarom een heel directe vraag.

“Het is duidelijk dat een activum niet zowel een commodity als een security kan zijn. Ik vraag u, zittend in uw stoel, om een beoordeling te maken onder de bestaande wetten, is ether een commodity of een security?”

Een antwoord van SEC-voorzitter Gensler bleef echter uit. 

Kritiek op het crypto beleid van de SEC

VIDEO: 🤔 Is Ethereum a Security?
Thinking Crypto

Gensler en de SEC hebben de laatste tijd een behoorlijke lading kritiek over zich heen gekregen door het beleid dat zij jegens de crypto industrie lijken te voeren. Zo wordt er geregeld gesteld door Amerikaanse wetgevers dat Gensler de jurisdictie van de SEC niet te nauw neemt.

De SEC heeft volgens deze wetgevers, en uiteraard andere critici waaronder crypto bedrijven, puur en alleen de taak om de Amerikaanse wet tot op de letter nauwkeurig te handhaven. Niet om nieuwe wetgeving en regels te verzinnen, zoals Gensler dat volgens sommigen wel doet.

Sources


Article information

Author: Scott Harris

Last Updated: 1698377521

Views: 1091

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Scott Harris

Birthday: 1935-04-29

Address: 22351 Thomas Track, Michaelview, MT 61986

Phone: +4641576821093236

Job: Blockchain Developer

Hobby: Playing Chess, Card Collecting, Table Tennis, Horseback Riding, Golf, Pottery, Skydiving

Introduction: My name is Scott Harris, I am a honest, frank, transparent, persistent, unyielding, radiant, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.