header banner
Default

Randi Zuckerberg om kryptoraset: – Jeg ser at mange kom inn av feil grunn


– En positiv ting med nedturen, er at mange som kom inn i krypto av feil grunn, som for eksempel å tjene raske penger og så trekke seg ut, har forlatt feltet, sier kryptodronningen, som fortsatt er mest kjent fra tiden i Facebook.

KRYPTODRONNING Randi Zuckerberg jobber for å øke interessen og forståelsen for det som nå skjer i utviklingen av internett (Web3) og kryptouniverset, særlig blant kvinner.

Publisert: Publisert:

Randi Zuckerberg var med å starte Facebook sammen med broren Mark, men har skiftet beite og ble nylig utpekt som kryptodronning i magasinet Forbes.

Hun mener det er et klart behov for mer regulering på kryptofeltet.

– Hvis du tenker deg en verden som er helt desentralisertdesentralisertUten en sentral myndighet som styrer nå, så er det helt enkelt ikke trygt, sier hun i et intervju med E24 i forbindelse med kryptoeventet Crucible i Oslo.

Blokkjedeteknologi, som ligger til grunn for både kryptovaluta og NFT, bygger på en ideologi om desentralisering av makt, altså at det skal styres av brukerne uten en sentral myndighet eller eier bak.

GLØDENDE ENGASJEMENT hos Zuckerberg i paneldebatt med blant annet Petter Northug, som også ivrer for metaverset.
Foto: Gabriel Aas Skålevik / E24

– Vinner ikke uten

Zuckerberg forteller at nesten alle hun kjenner i miljøet har opplevd å bli frastjålet digitale eiendeler på et tidspunkt.

– Det føles ikke bra, og når det skjer så forlater de Web3.Web3.en ny og mer desentralisert utgave av internett, som ikke i like stor grad som tidligere styres av de store selskapene. Inkluderer blant annet bruk av virtual reality i et slags eget univers som omtales som metaverset Det må være mulig å få noe tilbake når verdier blir stjålet, sier hun.

Samtidig er for mye regulering heller ikke bra for innovasjonen.

– Vi trenger å lande på noe vi kan kalle Web 2.7, der forbrukere i massevis føler seg trygge nok til å komme inn på feltet, uten at det kveler entreprenørskapet.

Myndighetene jobber nå på spreng med reguleringsspørsmål. Selv om mange kryptoentusiaster også anerkjenner et visst behov, så er det et omstridt tema i miljøet.

– Selv om the crypto degensthe crypto degenskryptoentusiastenes egen betegnelse ikke liker ordet regulering, så vinner de bare hvis hundrevis av millioner av nye mennesker kommer inn på feltet og driver opp verdiene av eiendelene, og de kommer ikke hvis det ikke er trygt, sier hun.

Randi Zuckerbergs «a-ha»-øyeblikk i krypto kom da hun så at kunstnere kunne forsørge familien ved å selge såkalte NFT direkte til kunder og deretter få inntekter fra videresalg (royalties).
Foto: Gabriel Aas Skålevik / Gabriel Aas Skålevik, E24

«A-ha»-øyeblikk

Zuckerberg ivrer aller mest for den kunstneriske delen av kryptouniverset – såkalte NFT.

– Mitt «a-ha»-øyeblikk i krypto kom da jeg så at det var kunstnere rundt i verden som kunne forsørge familien sin ved å selge såkalte NFT direkte, og deretter få inntekter fra videresalg (royalties), noe som aldri skjer i en galleri-setting eller med fysisk kunst, forteller hun.

– Da gikk det opp for meg at jeg kunne hjelpe tusenvis av kunstnere tilbake i jobb under pandemien ved å få de inn i Web3.

– Hvordan ser du på fremtiden til NFT og kryptovaluta etter krasjet vi har sett den siste tiden?

– Jeg tenker at en positiv ting med nedturen vi er i akkurat nå er at vi ser at mange folk som kom inn i krypto av feil grunn, som for eksempel å tjene raske penger og så trekke seg ut, har forlatt feltet.

– Hvordan er interessen blant kjøpere av NFT nå?

– Det er fortsatt mange interesserte kjøpere, de kjøper bare andre ting enn før, sier Zuckerberg.

– I stedet for å kjøpe verk i samlingen av titusenvis av digitale aper, vil folk nå heller ha helt originale verk. De går tilbake til grunnen til at folk alltid har kjøpt kunst, nemlig at de liker det de ser og at de liker kunstneren.

Les på E24+

Kryptokunst har møtt veggen

VIDEO: Mark Zuckerberg's Sister Sings to Crypto
Trustnodes

– Farlig

– Hva er ditt råd til folk som vurderer kryptoinvesteringer?

– Start med kunsten. Det fantastiske med det, er at uansett om krypto går opp eller ned, så sitter du fortsatt igjen med et flott stykke kunst som du kan være glad for.

Som første skritt anbefaler Zuckerberg å kjøpe kunst i Web3, fordi man da lærer det grunnleggende, som å sette opp en kryptolommebok (wallet), og blir en del av fellesskapet.

– Det har vært en veldig fin inngangsmetode for mange. Hvis folk vil gå fra det til annen form for desentralisert finans eller å handle kryptovaluta, så kan man fint det.

Hun understreker at hun aldri anbefaler noen å investere penger de ikke har råd til å tape i kryptouniverset.

– Men du må generelt sett være forsiktig i Web3, for hvis dine eiendeler blir stjålet, er det ingen å ringe, sier hun.

– Det er fint hvis du putter litt penger inn i krypto for å lære eller kjøpe NFT for å bli en del av det fellesskapet, men det er mange som kjøper krypto med penger de ikke har råd til å tape, og det er veldig farlig.

– Kvinner forstå

Det er fortsatt massiv overvekt av unge menn i kryptomiljøet. Zuckerberg er opptatt av å gjøre noe med det, og har grunnlagt en plattform for innholdsskapere i Web3 kalt HUG. Den retter seg mot å støtte vekst i kvinneledede kryptovirksomhet.

– Hvorfor er det viktig å få med kvinner?

– Selv om vi er tidlig i Web3, så tror jeg byggeklossene vi nå ser blir fundamentet i all industri i fremtiden. Hvis kvinner ikke blir med nå, eller i det minste ikke forstår hva som skjer, så vil de ikke bli ledere i fremtiden.

– Da blir det det samme som skjedde med Web2, der kvinner sliter med å ta igjen forspranget. Derfor mener jeg at du ikke kjøpe krypto, men som kvinne må du forstå hva som skjer, sånn at når de karrierene starter å utvikle seg, så er du der og forstår at de veiene er åpne for deg.

Sources


Article information

Author: Robert Snyder

Last Updated: 1699782122

Views: 1333

Rating: 4 / 5 (37 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Robert Snyder

Birthday: 1979-11-07

Address: 0756 George Pike, North John, NE 07456

Phone: +3997974553437720

Job: Dietitian

Hobby: Skateboarding, Skydiving, Tea Brewing, Raspberry Pi, Running, Origami, Cocktail Mixing

Introduction: My name is Robert Snyder, I am a proficient, resolved, steadfast, striking, apt, resolute, tenacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.