header banner
Default

Ressam Orhan Taylan kimdir, kaç yaşında ve nereliydi? Ölüm nedeni nedir?


Ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan, hayatını kaybetti. Taylan, 1 Mayıs kutlamalarının simge afişlerinin yaratıcısıydı. Yurttaşlar, Orhan Taylan'ın hayatını merak etti. Peki, Ressam Orhan Taylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Orhan Taylan neden öldü?

ORHAN TAYLAN KİMDİR?

VIDEO: Usta Sanatçı Orhan Taylan Hayatını Kaybetti.
Kimdir?Nedir?

Orhan Taylan, 1941 yılında Samsun'da doğdu. İlkokulu Samsun’da bitirdi. 1960 yılında İstanbul Amerikan Erkek Koleji'nden mezun oldu. 27 Mayıs 1960 askeri darbe rejiminin getirdiği bir yasa uyarınca, askerliğini yedek subay-öğretmen olarak yapmak için başvurdu. İki yıl Söke'nin Sazlıköy'ünde öğretmenlik yaptı. 

1962’de İtalya’ya giderek Roma Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi. Duvar resmi tekniklerini araştırdı. 1966 yılında Roma Akademisi’ni bitirip Türkiye’ye döndü. Türkiye’ye döndükten sonra Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı.  TİP’in ve çeşitli sendikaların görsel işlerini üstlendi. Avuç içinde tutulan dünya temsiliyle kullanılmaya başlanan meşhur 1 Mayıs afişini tasarladı.

Heykel sanatçısı Kuzgun Acar ve karikatürcü Tan Oral ile çeşitli ortak çalışmalarda bulundu. Çizdiği "1 Mayıs" afişi Prag'da düzenlenen uluslararası sendikal afişler yarışmasında birincilik ödülü aldı. 1976’da düzenlenen Antalya Uluslararası Sanat Festivali’nde ilk duvar-resmini yaptı. Görsel Sanatçılar Derneği Başkanlığı'na seçildi.

Barış Derneği’nin kurucularından ve yönetim kurulu üyelerinden olması nedeniyle askeri mahkeme tarafından açılan dava nedeniyle 1982’de tutuklandı. Aynı davadan ikinci kez tutuklanan Taylan, 1986’da tahliye edildi.

Eserleri 1988-1990 yılları arasında Londra, Amsterdam ve Moskova gibi kentlerde sergilendi. Bu dönemde yağlı boya çalışmalara ağırlık verdi. İstanbul’daki atölyesinde sergiler düzenledi. Çok sayıda kişisel sergi açtı ve karma sergilere katıldı.

ORHAN TAYLAN NEDEN ÖLDÜ?

VIDEO: Orhan Taylan'ın Yaşamı ve Sanatı | Gaye Donay - Orhan Taylan | Hayat Sanattır
KRTkulturTV

1 Mayıs’ın simge afişlerinin tasarımcısı Orhan Taylan, zatürre ve kan şekeri yüksekliği şikayetleri nedeniyle bir süredir İstanbul-Topkapı’daki Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Ancak Taylan, hayata gözlerini yumdu.

Sources


Article information

Author: Crystal Delgado

Last Updated: 1702055041

Views: 611

Rating: 4.4 / 5 (83 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Crystal Delgado

Birthday: 2015-10-12

Address: 480 Daniel Flat Apt. 984, Andrewberg, VT 90778

Phone: +3712724910036191

Job: Physiotherapist

Hobby: Quilting, Bird Watching, Embroidery, Magic Tricks, Crochet, Tea Brewing, Cooking

Introduction: My name is Crystal Delgado, I am a steadfast, exquisite, proficient, dear, honest, treasured, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.